Vattensäkert kök

Diskmaskinsunderlägg, underlägg för kyl & frys, vattenlarm och annat som kan hjälpa dig att skydda dig mot vattenläckage

VATTENSÄKERT KÖK

Vårt koncept Vattensäkert kök är framtaget för att förhindra vattenskador innan skadorna blir för stora och mögel uppstår. Vattensäkert kök är ett koncept framtaget för att minimera de risker för fukt-, mögel- och vattenskador, som smygläckage kan orsaka i ett kök. 

Genom att kombinera diskbänksinsats och vitvaruunderlägg kan man samla upp och leda fram läckagevatten, så att redan mycket små vattenmängder upptäcks i tid. Produkterna diskbänksinsats, tätningar och vitvaruunderlägg kan man själv eller med fackmannahjälp installera både i samband med nyinstallation och i redan monterade kök. Med våra produkter monterade i kök uppfylls kraven som ställs i Boverkets Byggregler. 

Vattenskador börjar på samma sätt. Så gott som alla skador börjar på samma sätt med några få vattendroppar, som inte upptäcks i tid. Ibland utvecklas läckaget mycket snabbt och vattnet rinner eller sprutar ut i så stora mängder att all vattentillförsel måste stängas och hjälp tillkallas.

Den mest svårsanerade och kostsamma vattenskadan uppstår när smådroppandet fortsätter under lång tid utan att upptäckas. Smygläckaget pågår även när man är hemma och tror sig ha uppsikt och kontroll över vad som sker. Läckagevattnet sugs upp av inredning och byggnadsmaterial och syns först när konstruktionen är mättad eller obehaglig lukt uppstår.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.